Scholtes Israel
 
   
    הנך נמצא בקטגוריה : כיריים קרמיות
תוצאת חיפוש הינה 7 מוצרים
 
 TRP 742 DL :דגם
מחיר מחירון: 7700ש"ח
כיריים קרמיות במשטח "היי טראנס" בטיחותי המרכז את החום בתחום המבער בלבד. משטח מרווח של 70 ס"מ - פתח במשטח סטנדרטי. ארבעה מוקדי חימום מיג'ורינג מהירים. מבער גדול מתחלף בעל שני גדלים בעוצמה של 2500 ואט, מבער בינוני מתחלף, מבער בינוני רגיל ומבער קטן. טרמוסט...
  
 
 TRP 642 DL :דגם
מחיר מחירון: 6650ש"ח
כיריים קרמיות במשטח "היי טראנס" בטיחותי המרכז את החום בתחום המבער בלבד. משטח ברוחב 60 ס"מ. ארבעה מוקדי חימום מיג'ורינג מהירים. מבער גדול מתחלף בעל שני גדלים בעוצמה של 2500 ואט, מבער בינוני מתחלף, מבער בינוני רגיל ומבער קטן. טרמוסטט מג'יטרוניקס לקביעת דר...
  
 
 TRC 641 DL :דגם
מחיר מחירון: 5500ש"ח
כיריים קרמיות במשטח "היי טראנס" בטיחותי המרכז את החום בתחום המבער בלבד. משטח ברוחב 60 ס"מ. ארבעה מוקדי חימום מיג'ורינג מהירים. מבער גדול מתחלף בעל שני גדלים בעוצמה של 2500 ואט, שני מבערים בינונים ומבער souce קטן במיוחד, המתאים לבישול רטבים, המסת שוקולד ...
  
 
 TRC 640 C :דגם
מחיר מחירון: 5800ש"ח
כיריים קרמיות במשטח "היי טראנס" בטיחותי המרכז את החום בתחום המבער בלבד. משטח ברוחב 60 ס"מ. ארבעה מוקדי חימום מיג'ורינג מהירים. מבער גדול מתחלף בעל שני גדלים בעוצמה של 2500 ואט, שני מבערים בינונים ומבער souce קטן במיוחד, המתאים לבישול רטבים, המסת שוקולד ...
  
 
 TEM 645 DL :דגם
מחיר מחירון: 5300ש"ח
כיריים קרמיות במשטח "היי טראנס" בטיחותי המרכז את החום בתחום המבער בלבד. מבער הלורינג גדול בעוצמה של 2500 ואט - בוער מתחלף ו-3 מבערי רדיאן מהירים מסוג מיג'ורינג. טרמוסטט מג'יטרוניקס לקביעת דרגת חום מדוייקת לחסכון אמיתי בצריכת החשמל. נורת אזהרה למשטח חם. ...
  
 
 TEM 645 C :דגם
מחיר מחירון: 5300ש"ח
כיריים קרמיות במשטח "היי טראנס" בטיחותי המרכז את החום בתחום המבער בלבד. מבער הלורינג גדול בעוצמה של 2500 ואט - בוער מתחלף ו-3 מבערי רדיאן מהירים מסוג מיג'ורינג. טרמוסטט מג'יטרוניקס לקביעת דרגת חום מדוייקת לחסכון אמיתי בצריכת החשמל. נורת אזהרה למשטח חם. ...
  
 
 TRM 640 C :דגם
מחיר מחירון: 4100ש"ח
כיריים קרמיות במשטח "היי טראנס" בטיחותי המרכז את החום בתחום המבער בלבד. משטח ברוחב 60 ס"מ. ארבעה מוקדי חימום מיג'ורינג מהירים. מבער גדול מתחלף בעל שני גדלים בעוצמה של 2500 ואט, שני מבערים בינונים ומבער souce קטן במיוחד, המתאים לבישול רטבים, המסת שוקולד ...