כיריים גז במשטח זכוכית מרווח, רוחב 75 ס"מ 5 בוערי גז + מבער טורבו שולטס SCHOLTES SCHG 751

כיריים גז במשטח זכוכית מרווח 75 ס”מ, פתח בשיש סטנדרטי
5 להבות גז
בוער טורבו מיני-דואל בעוצמה של 4kW להקפצה בווק לעבודה בשני מצבים כלהבה גדולה טורבו, או להבת בישול איטי 0.9kw
להבה גדולה  2.6kw
שתי להבות בינוניות   1.65kw
להבה קטנה    1kw
חיישן בטחון אלקטרוני לכל בוער, המנתק את הספקת הגז לבוער במקרה של העדר להבה
הצתה אוטומטית
רשתות פלדה יצוקות

פסי צד נירוסטה