כיריים גז שולטס 4 בוערי גז רשתות פלדה ציפוי אמאייל SCHOLTES SH 06 IX

4 להבות גז
להבה גדולה 3kw
שתי להבות בינוניות 1.65kw
להבה קטנה 1kw
חיישן בטיחות אלקטרוני לכל בוער, המנתק את אספקת הגז
לבוער במקרה של העדר להבה
הצתה אוטומטית נפרדת לכל בוער בכפתור
רשתות פלדה ציפוי אמאייל

גימור:  נירוסטה, שחור